O mnie

Szkoła Wspinania Ostry Sport

istnieje od roku 2003.  Jest szkołą wspinaczki  (i nie tylko) posiadająca bogatą ofertę różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, oraz kwalifikacyjnych.

Jacek Ostrowski szkolenia wysokościowe

Moja fascynacja górami trwa nieprzerwanie od 1979 r. począwszy od pierwszego szkolnego wyjazdu w Tatry. Zainteresowanie wspinaczką wysokogórską zaowocowało wstąpieniem w 1983 r. do Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy, aktywnym uczestniczeniem w wielu wyprawach i innych działaniach podejmowanych przez środowisko alpinistyczne.

W swej wieloletniej działalności górskiej wspinałem się zarówno latem, jak i zimą w bliskich i odległych rejonach świata, począwszy od Tatr Polskich i Słowackich, poprzez Dolomity, Wysokie Taury, Alpy, Kaukaz, Góry Ałtaju, aż po Andy czy Tien-Szan.
Efektem mojej pasji było założenie Szkoły Wspinania, po to, by móc zaoferować innym ciekawą formę spędzania wolnego czasu.


W mojej ofercie znajdują się:

kursy w skałach na własnej asekuracji dające umiejętność samodzielnej, bezpiecznej wspinaczki,

kursy zimowej turystyki wysokogórskiej,

wspinaczki rekreacyjne w skałkach dla osób indywidualnych i grup (wycieczki szkolne, biwaki),

wspinaczki z instruktorem na szczyty tatrzańskie,

wyjazdy w góry wysokie (Alpy, Kaukaz, Pamir, Tien-Szan, Andy).


Interesującą propozycją dla wielu osób może być ponadto możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a tym samym poszerzenie szans na pozyskanie intratnej pracy.

Prowadzę kursy kwalifikacyjne, oraz szkolenia aktualizacyjne z bezpiecznej pracy na wysokości metodami: dostępu budowlanego i linowego (stosowania technik alpinistycznych w pracach przemysłowych).

W tym zakresie propunuję:

kursy do prac na na wysokości metodą dostępu budowlanego,

kursy do prac na wysokości metodą dostępu linowego (stosowania technik alpinistycznych w pracach przemysłowych),

kursy w zakresie arborystyki (pielęgnacja drzew, przycinka, wycinka),

kursy w zakresie stosowania technik alpinistycznych, linowych do budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich (team building, imprezy plenerowe).


Szkoła posiada niezbędne uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Ostry Sport Jacek Ostrowski wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00037/2019


ZAPRASZAM!

Jacek Ostrowski

– instruktor sportu w wspinaczce sportowej (AWF Katowice)
– starszy inspektor BHP