Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego wspinania na sztucznych obiektach z dolną asekuracją. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Szkolenie odbywa się na dwóch spotkaniach 5-6 godz.

 

W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik kursu zobowiązany jest do przedstawienia instruktorowi  pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w kursie (druki do pobrania przez internet lub u instruktora).