Kursy i szkolenia do prac na wysokości, szkolenia wysokościowe

Prowadzący: Jacek Ostrowski – Instruktor we wspinaczce sportowej; St. inspektor BHP

Ostry Sport Jacek Ostrowski wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00037/2019

Kursy kwalifikacyjne z bezpiecznej pracy na wysokości: 

Kurs do prac na wysokości metodą dostępu budowlanego 

celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania prac na wysokich obiektach takich, jak: maszty (kratownice) GSM, słupy: kratowe, wirowane , ŻN , elektrownie wiatrowe (energetyka), konstrukcje stalowe, wieże, kominy, dachy płaskie i strome, pomosty, drabiny, podnośniki.

szkolenia wysokościowe - Dostęp budowlany

Dostep budowlany

 

Kurs do prac na wysokości metodą dostępu linowego

celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z zastosowaniem tzw. rusztowań linowych (wg systemu IRATA – Industrial Rope Access Trade Association) – dwóch lin: roboczej (zjazdowej) i asekuracyjnej (zabezpieczającej), oraz przy użyciu lin poręczowych. Dostęp linowy wykorzystuje się do takich prac jak: jak  mycie okien i fasad wieżowców, ogólna konserwacja, remonty konstrukcji stalowych i żelbetowych, montaż reklam, ekspertyzy techniczne, obsługa masztów GSM, konserwacja elektrowni wiatrowych itp. Techniki dostępu linowego wykorzystywane są wszędzie tam gdzie jest konieczne wykorzystanie liny, jako środka do przemieszczania się (np. wychodzenie po linie, zjazd) w celu wykonania określonej pracy.

Dostęp linowy

Dostęp linowy

 

Kursy w zakresie arborystyki

celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania prac na drzewach metodą alpinistyczną bez użycia ciężkiego sprzętu (pielęgnacja drzew, przycinka, doglądanie gniazd itp).

kurs do pracy na wysokości - Arborystyka

Szkolenia wysokościowe – Arborystyka

 

Kursy w zakresie stosowania technik alpinistycznych do budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich

 

celem szkolenie jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich oraz bezpiecznej ich obsługi.

Szkolenie do budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich
Szkolenie w zakresie stosowania technik alpinistycznych do budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich

Szkolenia aktualizacyjne (odnawianie uprawnień) w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości:

 

  1. Szkolenia metodą dostępu budowlanego– celem szkolenia jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności do bezpiecznego wykonywania prac na wysokich obiektach takich, jak: maszty (kratownice), konstrukcje stalowe, wieże, kominy, dachy płaskie i strome, pomosty, drabiny.
  2. Szkolenia metodą dostępu linowego– celem szkolenia jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z zastosowaniem tzw. rusztowań linowych (wg systemu IRATA – Industrial Rope Access Trade Association) – dwóch lin: roboczej (zjazdowej) i asekuracyjnej (zabezpieczającej), oraz przy użyciu lin poręczowych.
  1. Szkolenia w zakresie arborystyki– celem szkolenia jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności do bezpiecznego wykonywania prac na drzewach metodą alpinistyczną bez użycia ciężkiego sprzętu
  2. Szkolenia w zakresie stosowania technik alpinistycznych do budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich (element teambulldingu) – celem szkolenie jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności dotyczących budowy mostów linowych, kolejek tyrolskich oraz bezpiecznej ich obsługi

 

Cennik kursów kwalifikacyjnych w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości:

 

Dostęp budowlany – 800 zł/os. Czas szkolenia – 2 dni

 

Dostęp budowlany i linowy – 1200/os.  Czas szkolenia – 3 dni

 

Arborystyka – 1200/os.  Czas szkolenia – 3 dni

.

Budowa mostów linowych, kolejek tyrolskich  (minimalna liczba   uczestników kursu  2 osoby).  1200 zł/os. Czas szkolenie – 3 dni

 

Cennik szkoleń aktualizacyjnych (odnawianie uprawnień) w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości:

 

Dostęp budowlany – 300 zł/os. Czas szkolenia – 1 dzień

 

Dostęp budowlany i linowy – 400 zł/os. Czas szkolenia – 1 dzień

 

Arborystyka  – 400 zł/os. Czas szkolenia – 1 dzień

 

Budowa mostów linowych, kolejek tyrolskich – 400/os zł.  Czas szkolenia – 1 dzień

 

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, honorowane przez firmy i instytucje zlecające i nadzorujące ten rodzaj prac.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniam kompleksowy sprzęt renomowanych producentów (Petzl, Kong, CT, Singing Rock,) spełniający wymagane Normy Europejskie EN i PN w zakresie prac na wysokości (nie szkolę na sprzęcie sportowym).