Kurs wspinaczki skalnej

tak zwany „Podstawowy kurs wspinaczkowy w skałkach”. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skalnych, niemających charakteru wysokogórskiego. Pozwala również na wspinanie na sztucznych ściankach. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Szkolenie trwa sześć dni, na jednego instruktora mogą przypadać najwyżej cztery osoby.

Cena kursu wynosi 1200 zł.

 

Opcja siedmiodniowa (z przejazdem) – trzy dni w wapieniu (Jura) i trzy dni w granicie (Rudawy Janowickie).
Cena kursu wynosi 1400 zł.

 

Na czas kursu zapewniam cały sprzęt wspinaczkowy, oprócz butów.

 

Warunki uczestnictwa w kursach:
Uczestnik kursu zobowiązany jest do przedstawienia instruktorowi:

  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do uczestniczenia w kursie wspinaczki skalnej.
  • polisy ubezpieczeniowej NNW na czas trwania kursu z klauzulą dotyczącą uprawiania wspinaczki skalnej.
  • w przypadku osób niepełnoletnich pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów na uczestniczenie w kursie (druki do pobrania przez internet lub u instruktora)

Nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł.